ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Συνεδρία Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης συζητάμε για τις διαθέσιμες επιλογές και σας βοηθάμε να ορίσετε τα κριτήριά σας με βάση τις ανάγκες σας και τις δυνατότητές σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Συνεδρία Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης συζητάμε για τις διαθέσιμες επιλογές και σας βοηθάμε να ορίσετε τα κριτήριά σας με βάση τις ανάγκες σας και τις δυνατότητές σας.

Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να εξερευνήσουμε μαζί μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες, με βάση τις ακαδημαϊκές σου ανάγκες:

Το πρόγραμμα σπουδών στον κλάδο που σε ενδιαφέρει

Τα κριτήρια εισαγωγής και την επιλεξιμότητά σου

Τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης που προτείνει το πανεπιστήμιο

Τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης στην εκάστοτε χώρα

Ένα χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αίτησης

Βοήθεια στην οργάνωση της διαδικασίας σε μεταπτυχιακά προγράμματα και στα Ελληνικά πανεπιστήμια

Συνεδρία Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής

Το ποσό της πρώτης συνάντησης αφαιρείται από την τελική χρέωση της υπηρεσίας μας, το οποίο ορίζεται από το πακέτο που θα επιλέξετε.

Μια σύμβουλος της EDMUNDO θα βρίσκεται στο πλευρό σου στη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας εισαγωγής σε πανεπιστήμια που δεν ανήκουν στο δίκτυο των συνεργατών μας:

Καθοδήγηση στην επιλογή πανεπιστημίων & προγραμμάτων

Πληροφορίες για διαθέσιμα είδη φοιτητικής χρηματοδότησης και έξοδα διαβίωσης

Επικοινωνία με τα πανεπιστήμια της επιλογής σου και απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σου

Διευκρινίσεις πάνω στα κριτήρια εισαγωγής, τα απαραίτητα έγγραφα, τη διαδικασία και τα βήματα για την υποβολή της αίτησης

Πληροφορίες για απαιτούμενα τεστ και τις εναλλακτικές επιλογές αποδεκτών τεστ αγγλικών

Συμβουλές και απευθείας feedback πάνω στο Personal Statement, το Βιογραφικό και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα

Σωστή συμπλήρωση του συνόλου της αίτησης εντός των προθεσμιών

Αποστολή των τελικών εγγράφων και επιβεβαίωση της θέσης σου στο πανεπιστήμιο

Αίτηση για διαθέσιμες υποτροφίες & είδη φοιτητικής χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένου και του δανείου FINS

Διευκρινίσεις σχετικά με όλα τα απαραίτητα βήματα πριν και μετά την εγγραφή σου στο πανεπιστήμιο

Πληροφορίες για τη φοιτητική διαμονή που προσφέρεται από τα πανεπιστήμια

Τακτικά ενημερωτικά events και διοργάνωση pre-departure Student Conference